Atenció al client

En què podem ajudar-te?
Volem un contacte personal amb tu. Professional i humà. Amb la voluntat de donar resposta a les teves necessitats i aclarir qualsevol dubte que puguis tenir previ al teu ingrés o durant la teva estada amb nosaltres.
A Clínica Sagrada Família treballem per a les persones, amb un tracte directe, proper i personalitzat.
Situació: La Unitat d’Atenció al Client i Admissions està ubicada a la planta baixa de l’edifici principal de la Clínica.
Telèfon: 93 212 23 00
Fax: 93 212 40 50, el fax general de l’hospital
Coordinació: Isabel Raya, Montse Castells

La Unitat d’Atenció al Client forma part de l’àrea d’Admissions. Aquesta àrea engloba també la informació general i la centraleta.
És el departament eix de la Clínica i el punt d’enllaç entre les persones usuàries i l’organització, la gestió del seu ingrés, la correcta assignació de l’habitació i una estreta coordinació amb el bloc quirúrgic del centre.
La responsable d’aquesta àrea és la Sra. Pilar Ferrer. S’encarrega de garantir un tracte respectuós cap al nostre públic i qualsevol persona usuària del centre, amb una correcta acollida, confidencialitat i confiança. El coneixement de la institució permet redirigir qualsevol incidència a les persones responsables per a una òptima resolució.

Drets

Ser tractat amb respecte cap a la teva dignitat, intimitat i conviccions religioses i filosòfiques.

Rebre informació comprensible i continuada sobre:

  • Serveis de què disposa l’hospital.
  • Nom del professional mèdic i d’infermeria.
  • Identificació personal.
  • Vies per obtenir informació complementària.
  • Vies per aportar suggeriments o reclamacions.

Rebre informació del metge responsable sobre els aspectes mèdics següents:

  • Motiu de l’ingrés.
  • Riscos probables, generals i específics d’un diagnòstic o tractament i possibles alternatives al procediment, quan sigui necessari.
  • Explicació detallada abans de ser inclòs en un estudi o investigació i donar el consentiment.
  • Lliurament d’un informe per escrit.

Disposar d’una història clínica.

Deures

Cooperar fins on sigui possible amb l’equip sanitari en la recuperació de la teva salut.
Col·laborar en el compliment de la normativa interna del centre.
Signar l’acceptació (consentiment informat) o no del procediment diagnòstic o tractament que se’t proposi.
Tractar amb el màxim respecte al personal de l’hospital i als altres malalts.
Respectar la intimitat, descans i tranquil·litat dels altres malalts. Això comporta mantenir el silenci i limitar al màxim el nombre i la durada de les visites. Així com reduir al màxim el volum del televisor o aparell de ràdio.

El full de reclamacions és un mitjà que l’Agència Catalana de Consum, juntament amb els establiments, posa a disposició dels consumidors per presentar queixes, reclamacions i denúncies relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afectin el funcionament normal en la relació de consum.

Aquest full es pot sol·licitar al departament d’Admissions o aquí.

Ajuda’ns a millorar

El full de suggeriments ens ajuda a millorar l’experiència que cada persona ha tingut amb nosaltres. Volem millorar qualsevol aspecte organitzatiu de l’hospital, temes generals, circuits interns i externs, etc. amb el ferm propòsit d’agilitar i simplificar als pacients i familiars qualsevol tràmit necessari per a un procés quirúrgic al nostre centre.

Aquest full pot sol·licitar-se en qualsevol àrea del nostre centre o aquí.

Es pot lliurar en mà a Admissions, a control d’Infermeria, per correu ordinari o per e-mail.

Per obtenir una còpia de l’informe, imatges o altra documentació de la història clínica, d’acord al compliment de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, cal que la persona sol·licitant estigui correctament acreditada.

Com demanar la documentació?

Pacient major d’edat: l’ha de sol·licitar l’interessat, omplint la Solicitud de documentación clínica  i adjuntant una còpia del DNI o document acreditatiu.

Pacient menor d’edat: l’han de sol·licitar els pares de l’interessat, tutors o representants legals omplint la Solicitud de documentación clínica. Cal demostrar la relació amb el pacient adjuntant la còpia del DNI o document acreditatiu.

On lliurar la sol·licitud?

Es lliurarà la sol·licitud emplenada amb la documentació corresponent al taulell d’informació i admissions de la planta 0, situat a l’edifici de la Clínica.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies